Giới thiệu chung về công ty

16:10 - 25/01/2021

SỨ MỆNH TẦM NHÌN

GIA THÀNH hướng tới mục tiêu trở thành một, hoạt động đa ngành trong tất cả lĩnh vực, định hướng đến hết năm 2025 sẽ có công ty thành viên tham gia các...

Xem thêm

15:37 - 25/01/2021

Phương châm kinh doanh của CÔNG TY CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ GIA THÀNH

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với ý thức và tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi hướng tới mục tiêu chung: Thông qua công việc mang đến niềm...

Xem thêm

08:55 - 12/01/2021

THÀNH VIÊN CÔNG TYCÔNG NGHỆ QUỐC TẾ GIA THÀNH

GIA THÀNH ( GIATHANHGPS) thành lập với mục tiêu chuyên sâu vào phát triển và cung cấp các giải pháp về công nghệ giám sát quản lý phương tiện vận tải bằng...

Xem thêm