PHÙ HIỆU HTX

  • NH00479
600,000

Phù hiệu xe hợp đồng( như Uber, Grab, xe khách…)

Phù hiệu xe tải , Công-Ten-Nơ, Đầu Kéo

THỦ TỤC LÀM PHÙ HIỆU XE TẢI

I. Thủ tục làm phù hiệu xe tải cho xe đứng tên Doanh nghiệp
Đối với  xe đứng tên Doanh nghiệp: Có 2 cách, tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau của chủ xe mà có thể lựa chọn cách làm phù hợp:

Cách 1: Làm phù hiệu xe tải bằng tên Doanh nghiệp.

Thủ tục:

     ● Giấy đăng kí kinh doanh của công ty – Phải có ngành nghề kinh doanh 4933

     ● Giấy phép kinh doanh vận tải của Sở GTVT cấp – Giấy phép con

     ● Cà vẹt (đăng ký) – bản sao công chứng trong vòng 6 tháng

     ● Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (bản sao công chứng trong vòng 6 tháng); (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)

     ● Tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.

Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách 2: Làm phù hiệu xe tải thông qua Hợp tác xã. 

Thủ tục:

     ● Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.

     ● Cà vẹt (đăng ký) 

     ● Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)

Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

II. Thủ tục làm phù hiệu xe tải cho xe đứng tên Cá nhân. 
Đối với xe đứng tên cá nhân có 3 cách như sau, tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau của chủ xe mà có thể lựa chọn cách làm phù hợp:

Cách 1: Làm Phù hiệu xe tải bằng chính tên chủ xe.

Thủ tục:
Chủ xe cần làm 3 bước sau:

     ● Bước 1: Thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể;

     ● Bước 2: Xin giấy phép con là Giấy phép kinh doanh vận tải (Chỉ xin giấy phép 1 lần và  thời hạn sử dụng lên đến 7 năm);

     ● Bước 3: Xin phù hiệu xe tải (Chỉ xin giấy phép 1 lần và  thời hạn sử dụng lên đến 7 năm).

      Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe tải: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách 2: Làm Phù hiệu xe tải thông qua Hợp tác xã.

Thủ tục:
Chủ xe cần chuẩn bị: 

     ● Chứng minh nhân dân

     ● Cà vẹt (Đăng ký)

     ● Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát                    hành trình

Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe: 03 – 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách 3: Làm Phù hiệu xe tải thông qua Công ty kinh doanh vận tải.

Thủ tục:

     ● Hợp đồng cho thuê xe giữa cá nhân và công ty.

     ● Giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty. 

     ● Cà vẹt (Đăng ký)

     ● Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát                  hành trình

Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Qúy khách cần hỗ trợ thêm thông tin về Làm phù hiệu xe tải, xin vui lòng liên hệ: 0933567895

Đang cập nhật nội dung

Bình luận